Thi công mảng xanh Đền thờ quận 9

Nhận hợp đồng thi công chỉnh sửa lại đền thờ ở Quận 9 TP HCM

Chủ đầu tư chọn cỏ lá gừng thái lan để Công ty Cây xanh Nguyễn Lê thi công

công việc san mặt bằng và thi công trong thời gấp cho kịp thời gian giỗ tổ

Các nghệ sĩ cũng thường xuyên thăm hỏi anh/em thì công