1990
Tiền Thân
Với truyền thống trồng và buôn bán cây hoa kiểng .

2001
Phát Triển
Thời gian này, ngày càng có nhiều mô hình và vùng cần các loại hoa kiểng nên gia đình bắt đầu mở rộng thị trường.

2012
Thành lập
Với 22 năm kinh nghiệm và yêu cầu của thị trường nên Công ty Cây Xanh Nguyễn Lê được thành lập.

+ Công trình
% Hài lòng
Ha + Diện tích phủ xanh
+ Khách hàng