CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BIỆN PHÁP THI CÔNG

CÔNG TY TNHH TM – DV CÂY XANH NGUYỄN LÊ

470 Nguyễn Chí Thanh – P. Hiệp An – TP TDM – BD

 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TRÌNH.

I. Qui mô công trình:

II. Điều kiện, đặc điểm tổ chức công trường:

Nhận thức được các yêu cầu của hồ sô mời thầu và khảo sát điều kiện thực tế tại công trường, nhà thầu sẽ đặc biệt quan tâm để có các biện pháp khắc phục những khó khăn, đảm bảo hoạt động của công trường không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, trật tự xã hội trong khu vực công trường. Thực hiện nghiêm nguyên tắc “5K” về phòng chống dịch bệnh.

 1. Biện pháp đảm bảo chất lượng

Để tồn tại và phát triển Công ty cây xanh Nguyễn Lê phải giữ uy tín, chất lượng sản phẩm. Vì vậy Công ty cây xanh Nguyễn Lê đã và  đang xây dựng các công trình chất lượng cao, với các biện pháp cụ thể có hiệu quả như:

 • Thực hiện đầy đủ và đúng các yêu cầu của chủ đầu tư trong bản mời thầu và HĐ thi công ký kết  giữa chủ đầu tư và cây xanh Nguyễn Lê.
 • Thực hiện đầy đủ các thủ tục nghiệm thu chất lượng công trình của từng công việc, hạng  mục và nghiệm thu toàn bộ công trình đưa vào sử dụng, có đầy đủ hồ sô kỹ thuật, các biên bản nghiệm thu.
 • Thực hiện đảm bảo chất lượng vật tư, thiết bị lắp đặt có chứng chỉ chất lượng do cô quan  chuyên ngành có thẩm quyền cấp.
 • Khi có sự thay đổi chủng loại cây trồng cũng như phân bón thì tiến hành kiểm tra ngay,  sau đó mới thi công ngoài công trình.
 • Đối với các khu vực bị vướng các công trình đã xây dựng Ban chi huy công trình sẽ báo  cáo với Chủ đầu tư để tìm biện pháp thi công thích hợp.
 • Tất cả các loài cây phục vụ cho công trình để được so sánh, kiểm định mẫu thử theo chỉ  định của kỹ sư giám sát.
 • Cây xanh Nguyễn Lê dùng các loại vật liệu đảm bảo các yêu cầu về chất lượng do thiết kế và chủ đầu  tư đề ra:

• Đất bề mặt chất lượng tốt: đất bề mặt sử dụng cho trộn đất phải tôi xốp, không lẫn đá,  hạt cỏ dại, sâu rễ cây khác hay đất loại khác.

• Hỗn hợp đất trộn tại chỗ: Cây xanh Nguyễn Lê sẽ phải cung cấp số đầy đủ lượng cho các cây đã nêu  theo yêu cầu để hoàn thành công việc như nêu trong Bản vẽ .

• Hỗn hợp đất trồng: khối lượng trung bình của hỗn hợp đất trồng không được vượt quá  990kg/m 3  hay khoảng 10N/m 2

• Hỗn hợp đất trồng cây phải chứa những thành phần sau:

• 50% đất bề mặt chất lượng tốt

• 25% đất mùn

• 15% cát sông (không chứa muối)

• 5kg/10m NPK 15-15-15 phân hoá học thẩm thấu chậm hay loại tưông đưông được  thông qua.

• Chú ý: những điều sau đây chỉ được áp dụng cho hỗn hợp đất trộn tại chỗ.

• Những chất hữu cô và chất bổ sung khác để cân bằng pH sẽ không được vượt quá 15%  tổng khối lượng hỗn hợp đất .

• Nhà thầu phải trộn hỗn hợp đất kỹ trước khi cho xuồng hố trồng cây .

• Thành phần và cấu trúc của hỗn hợp đất phải đồng đều.

• Không được chuyển tới, xử lý hay đổ hỗn hợp đất trong điều kiện nhão .

• Phân bón .

• NPK 15-15-15 loại phân hoá học tan chậm hay loại tương đương được chấp nhận và  phù hợp với đất sẽ được trộn đều vào đất, các loại phân bón sử dụng phải có dán nhãn đầy  đủ và tuân thủ những yêu cầu được áp dụng cho phân bón đồng thời phải có dấu hay tên của  nhà sản xuất Phân trộn Các nguồn hữu cô như: trấu, vỏ cây nghiền nhỏ, tro hay các chất hữu cô  khác được chấp nhận nếu đáp ứng được tiêu chuẩn kỹ thuật xử lý (tổng hợp qua quá  trình ưa nhiệt, tới một giai đoạn trung hoà ưa nhiệt trung bình).

 • Tiếp theo là trồng cây xanh – cỏ. Cỏ sau khi lấy từ vườn ươm về phải được trãi đều ra và bảo quản trong mát. Tránh trường hợp để trong bao hay ngoài nắng lâu ngày cỏ sẽ bị chết. Khi trồng chúng ta xé cỏ ra thành từng miếng nhỏ khoảng 5cm x 5cm. Sau đó, ấn cỏ xuống đất. Sao cho rễ cỏ bám vào đất và giữ các miếng cỏ có khoảng cách đều nhau. Cuối cùng, chúng ta dùng đầm (làm bằng gỗ) đầm cho mặt cỏ được bằng phẳng, rễ cỏ bám chặt vào đất.
 • Sau khi trồng xong, Nhân viên Cây xanh Nguyễn lê tưới nước cho cỏ. Khi tưới phải dùng búp sen tưới như mưa để cỏ không bị văng lên.
 • Chăm sóc và bảo quản thảm cỏ. Cỏ sau khi trồng xong phải được tưới mỗi ngày, lúc này chúng ta không nên bón phân hóa học vì hệ rễ chưa phát triển. Sau một tuần, chúng ta có thể xịt thuốc dưỡng cỏ. 15 ngày kế tiếp, bón phân URE hoặc DAP. Một tháng sau, cỏ dại sẽ mọc lẫn với cỏ kiểng.

CÔNG TY TNHH TM – DV CÂY XANH NGUYỄN LÊ

Khảo sát nhanh – Báo giá ngay – Nhận làm cả ban đêm

Nhận thiết kế – thi công – chăm sóc cảnh quan các công trình tại :
TP.HCM – Bình Dương – Đồng Nai – Vũng Tàu – Tây Ninh – Bình Phước