Mảng xanh nhà máy JapFa Bình Phước

Bình Phước có đất đỏ bazan màu mỡ thích hợp việc trồng cây xanh và cỏ.

 

Với kinh nghiệm, kỹ thuật và quyết tâm, cây xanh Nguyễn Lê mong muốn mọi nơi công ty đã đang và sẽ thực thi công luôn phát triển tốt nhất.

Mọi nhu cầu tư vấn thiết kế và thi công liên hệ kinh doanh Cây xanh Nguyễn Lê khách hàng sẽ được giải đáp tốt nhất.

Trân trọng